ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคใต้ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
นายเสนอ ทองจีน
624,025308449,98660400036,32126810920,3321,180
1. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
นายบุญเลิศ ธานีรัตน์
775,72742610624,2891,40464,82718300018934,8432,013
2. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล
16410,5158487315,12392633,11111700024028,7491,891
3. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
นายวิรัตน์ ไกรแก้ว
695,0654525913,48287343,97017811,5248313324,0411,586
4. ประถมศึกษากระบี่
นายบำรุง ฤทธิรัตน์
916,49952310823,5541,422118,78938612,2009121141,0422,422
5. ประถมศึกษาพังงา
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
845,6624085713,16877365,30322600014724,1331,407
6. ประถมศึกษาภูเก็ต
นายสายัณห์ ไกรนารา
631230328,44446297,35041112,3141024818,4201,005
7. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
นายชูศักดิ์ ชูช่วย
483,3462556315,41388274,78022711,6395811925,1781,422
8. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
นายประทีป ทองด้วง
835,5264249723,0731,21531,99910900018330,5981,748
9. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
นายธนาวุฒิ รักษ์หนู
705,2683897817,0211,01254,61120500015326,9001,606
10. ประถมศึกษาระนอง
นายมนูญ จันทร์สุข
332,1011754110,02656664,8472160008016,974957
11. ประถมศึกษาชุมพร เขต 1
นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์
463,0441856114,43082554,66319024,24617511426,3831,375
12. ประถมศึกษาชุมพร เขต 2
นายอดุลย์ เงินศรี
654,3533044912,43964955,20122200011921,9931,175
13. ประถมศึกษาสงขลา เขต 1
นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง
866,1965625010,75568921,2616323,95619614022,1681,510
14. ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
574,4173516515,89690053,56716500012723,8801,416
15. ประถมศึกษาสงขลา เขต 3
นายอาดุลย์ พรมแสง
655,02842912127,6031,79176,85433411,7708319441,2552,637
16. ประถมศึกษาสตูล
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์
705,8684068619,71499321,6948211,6827215928,9581,553
17. ประถมศึกษาตรัง เขต 1
นายศังกร รักชูชื่น
644,9553476512,66076319344223,77816513222,3271,317
18. ประถมศึกษาตรัง เขต 2
นายประจักษ์ ช่างเรือ
534,2503037716,82594253,60014900013524,6751,394
19. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
นายสุนาจ แก้วสุข
664,650409499,68162721,5936311,6107311817,5341,172
20. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
นายสุวรรณ ขวัญแก้ว
423,3713007014,65489221,5856300011419,6101,255
21. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
นายภิรมย์ จีนธาดา
484,1424317918,4701,18586,47135311,7366313630,8192,032
22. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์
493,8513766514,08593317283300011518,6641,342
23. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ (รักษาราชการแทน)
191,5951454810,8657910000006712,460936
24. ประถมศึกษายะลา เขต 1
นายวิสุทธิ์ ชูมัง
383,1003946814,2681,22132,16012823,90220111123,4301,944
25. ประถมศึกษายะลา เขต 2
นายวิสุทธิ์ ชูมัง
151,1451335114,1831,02721,471890006816,7991,249
26. ประถมศึกษายะลา เขต 3
นายสุริยัณ จันทร์ทบ
1176878174,01734143,718210000328,503629
27. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ)
353,14129610723,0951,52565,95727300014832,1932,094
28. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ (รักษาราชการ)
232,1002018621,3871,28076,11731411,6937411731,2971,869
29. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
นายนิพัฒน์ มณี
191,8702435415,7651,10332,454770007620,0891,423
30. มัธยมศึกษา เขต 12
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
141,2331784512,4039902828,0651,7171127,3571,3479869,0584,232
31. มัธยมศึกษา เขต 14
นายประพันธ์ รัตนอรุณ
110610112,99318776,259323817,8998432727,2571,363
32. มัธยมศึกษา เขต 11
นายสมชาย รองเหลือ
544757308,5186351817,2419131328,5131,4216654,7193,026
33. มัธยมศึกษา เขต 16
นายธนู นูนน้อย
219430237,4845451615,7839721231,8561,6665355,3173,213
34. มัธยมศึกษา เขต 13
นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
000217,5856271210,1278021123,1011,5094440,8132,938
35. มัธยมศึกษา เขต 15
นายวีรวัฒน์ คงพิน รก.ผอ.สพม.15
16212329,31174487,819479511,8126094629,0041,844
 1,681123,93210,4182,188512,66532,344219194,90910,31480178,9099,0994,1681,010,41562,175