ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคใต้ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
นายเสนอ ทองจีน
654,1673224410,27761200036,32126811220,7651,202
1. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
นายบุญเลิศ ธานีรัตน์
775,67642210624,4011,40864,82718300018934,9042,013
2. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล
16510,4138477415,30193933,11111700024228,8251,903
3. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
นายวิรัตน์ ไกรแก้ว
695,0844575913,49687343,97017811,5248313324,0741,591
4. ประถมศึกษากระบี่
นายบำรุง ฤทธิรัตน์
916,49752410823,5521,422118,78938612,2009121141,0382,423
5. ประถมศึกษาพังงา
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
845,7234355813,79884054,58420100014724,1051,476
6. ประถมศึกษาภูเก็ต
นายสายัณห์ ไกรนารา
741739318,15944997,41640712,3141024818,306997
7. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
นายชูศักดิ์ ชูช่วย
503,4072646315,39888474,78022711,6395812125,2241,433
8. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
นายประทีป ทองด้วง
835,4614229723,1841,20432,01610100018330,6611,727
9. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
นายธนาวุฒิ รักษ์หนู
705,2343877817,1431,01554,61120500015326,9881,607
10. ประถมศึกษาระนอง
นายมนูญ จันทร์สุข
332,1241754110,02656664,8472160008016,997957
11. ประถมศึกษาชุมพร เขต 1
นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์
463,0721816114,40881754,66319024,24617511426,3891,363
12. ประถมศึกษาชุมพร เขต 2
นายอดุลย์ เงินศรี
664,2822905012,56663243,62415311,5536412122,0251,139
13. ประถมศึกษาสงขลา เขต 1
นายนพพร มากคงแก้ว
835,9684355511,78365416652824,29816614122,7141,283
14. ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
584,5383566415,71588653,56716500012723,8201,407
15. ประถมศึกษาสงขลา เขต 3
นายอาดุลย์ พรมแสง
655,04942912127,5921,77976,85433411,7717719441,2662,619
16. ประถมศึกษาสตูล
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์
705,8794048619,66499021,6948211,6827215928,9191,548
17. ประถมศึกษาตรัง เขต 1
นายศังกร รักชูชื่น
675,1043606412,54774819344223,77816513422,3631,315
18. ประถมศึกษาตรัง เขต 2
นายประจักษ์ ช่างเรือ
534,2233027716,82694253,60014900013524,6491,393
19. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
นายสุนาจ แก้วสุข
634,4063645310,63570619393811,6877311817,6671,181
20. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
นายสุวรรณ ขวัญแก้ว
423,4053027014,62389721,5856300011419,6131,262
21. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
494,1744407818,5301,18086,47135311,7366313630,9112,036
22. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์
544,4204096013,52578917283300011518,6731,231
23. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
นายภิรมย์ จีนธาดา
191,5951454810,8657910000006712,460936
24. ประถมศึกษายะลา เขต 1
นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รก.ผอ.สพป.ยะลา เขต 1
383,0913936814,2321,22132,16012823,90220111123,3851,943
25. ประถมศึกษายะลา เขต 2
นายวิสุทธิ์ ชูมัง
151,1451335114,1831,02721,471890006816,7991,249
26. ประถมศึกษายะลา เขต 3
นายสุริยัณ จันทร์ทบ
1176079174,02533743,718216000328,503632
27. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
นายประหยัด สุขขี
363,26630410622,8301,49265,95727300014832,0532,069
28. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
242,2082098521,2481,27076,11731411,6937411731,2661,867
29. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
นายนิพัฒน์ มณี
191,8642465415,8111,10232,509770007620,1841,425
30. มัธยมศึกษา เขต 12
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
141,2331784411,8949432928,6681,7701127,3571,3479869,1524,238
31. มัธยมศึกษา เขต 14
นายประพันธ์ รัตนอรุณ
110610112,99318776,259323817,8998432727,2571,363
32. มัธยมศึกษา เขต 11
นายสมชาย รองเหลือ
544757308,5926271817,2419131328,5131,4216654,7933,018
33. มัธยมศึกษา เขต 16
นายธนู นูนน้อย
219430237,4845451615,7839721231,8561,6665355,3173,213
34. มัธยมศึกษา เขต 13
นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
111911207,4994561210,3355871122,6861,1284440,6392,182
35. มัธยมศึกษา เขต 15
นายวีรวัฒน์ คงพิน รก.ผอ.สพม.15
16514329,31174476,535403613,4436924629,3541,853
 1,696124,81610,3752,187514,11631,974215191,0289,91682182,0988,8294,1801,012,05861,094