ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคใต้ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
นายเสนอ ทองจีน
623,976306449,93160600036,34226810920,2491,180
1. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
นายบุญเลิศ ธานีรัตน์
775,74442510624,2901,40564,82718300018934,8612,013
2. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล
16010,3708227415,17892033,11111700023728,6591,859
3. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
นายวิรัตน์ ไกรแก้ว
695,0744515913,48687243,98317911,5248313324,0671,585
4. ประถมศึกษากระบี่
นายบำรุง ฤทธิรัตน์
916,49852110823,5521,421118,78938612,2009121141,0392,419
5. ประถมศึกษาพังงา
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
845,6604075713,16777465,30322600014724,1301,407
6. ประถมศึกษาภูเก็ต
นายสายัณห์ ไกรนารา
632730317,88343397,35041127,8811334823,4411,007
7. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
นายชูศักดิ์ ชูช่วย
483,3222546315,37988074,78022711,6395811925,1201,419
8. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
นายประทีป ทองด้วง
815,3674199823,0721,22331,99910900018230,4381,751
9. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
นายธนาวุฒิ รักษ์หนู
705,2683907817,0601,01054,61120500015326,9391,605
10. ประถมศึกษาระนอง
นายมนูญ จันทร์สุข
332,1011754110,02656664,8472160008016,974957
11. ประถมศึกษาชุมพร เขต 1
นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์
473,1251916014,31582054,66319024,24617511426,3491,376
12. ประถมศึกษาชุมพร เขต 2
นายอดุลย์ เงินศรี
654,3483054912,41365055,20122200011921,9621,177
13. ประถมศึกษาสงขลา เขต 1
นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง
866,1965585010,75468921,2616323,95619614022,1671,506
14. ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
574,4173516516,01589653,56716500012723,9991,412
15. ประถมศึกษาสงขลา เขต 3
นายอาดุลย์ พรมแสง
655,02443112127,5901,79076,85433411,7708319441,2382,638
16. ประถมศึกษาสตูล
-
705,8684068619,70599621,6948211,6827215928,9491,556
17. ประถมศึกษาตรัง เขต 1
นายศังกร รักชูชื่น
644,9453476512,66076319344223,77816513222,3171,317
18. ประถมศึกษาตรัง เขต 2
นายประจักษ์ ช่างเรือ
544,3583097616,71393753,60014900013524,6711,395
19. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
นายสุนาจ แก้วสุข
654,647398499,69062721,5936311,6107311717,5401,161
20. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
นายสุวรรณ ขวัญแก้ว
423,3882977014,65489221,5856300011419,6271,252
21. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
นายภิรมย์ จีนธาดา
494,2174337818,3441,17486,47135311,7366313630,7682,023
22. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
นางปราณี สุวรรณะ
493,9993366514,12384617273200011518,8491,214
23. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ (รักษาราชการแทน)
191,5951454810,8657910000006712,460936
24. ประถมศึกษายะลา เขต 1
นายวิสุทธิ์ ชูมัง
383,1013946814,2681,21832,16012823,90220111123,4311,941
25. ประถมศึกษายะลา เขต 2
นายวิสุทธิ์ ชูมัง
151,1451335114,1831,02721,471890006816,7991,249
26. ประถมศึกษายะลา เขต 3
นายสุริยัณ จันทร์ทบ
1175479173,86732943,599202000328,220610
27. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ)
353,14729510723,1041,53565,95727300014832,2082,103
28. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ (รักษาราชการ)
232,1002018621,4411,28376,11731411,6937411731,3511,872
29. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
นายนิพัฒน์ มณี
191,8702435415,7651,10332,454770007620,0891,423
30. มัธยมศึกษา เขต 12
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
141,2331784512,2759862828,0651,7171127,3571,3479868,9304,228
31. มัธยมศึกษา เขต 14
นายประพันธ์ รัตนอรุณ
110610112,99318776,259323817,8998432727,2571,363
32. มัธยมศึกษา เขต 11
นายสมชาย รองเหลือ
546462308,5336281817,5319151328,6721,4216655,2003,026
33. มัธยมศึกษา เขต 16
นายธนู นูนน้อย
219430237,4845451615,6919811231,8561,6665355,2253,222
34. มัธยมศึกษา เขต 13
นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
000217,5856271210,1278021123,1011,5094440,8132,938
35. มัธยมศึกษา เขต 15
นายวีรวัฒน์ คงพิน รก.ผอ.สพม.15
16212329,31174487,819479511,8126094629,0041,844
 1,677124,01010,3442,186511,67432,193219195,00010,31781184,6569,1304,1631,015,34061,984