ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคใต้ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
นายเสนอ ทองจีน
624,0383114410,27761200036,32126810920,6361,191
1. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
นายบุญเลิศ ธานีรัตน์
775,72442610624,2641,40464,82718300018934,8152,013
2. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล
16310,4128397415,28693733,11111700024028,8091,893
3. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
นายวิรัตน์ ไกรแก้ว
695,0704565913,49787143,97017811,5248313324,0611,588
4. ประถมศึกษากระบี่
นายบำรุง ฤทธิรัตน์
916,49952310823,5851,422118,78938612,2009121141,0732,422
5. ประถมศึกษาพังงา
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
845,6534135813,68882254,62121400014723,9621,449
6. ประถมศึกษาภูเก็ต
นายสายัณห์ ไกรนารา
741739318,16144997,37141212,3141024818,2631,002
7. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
นายชูศักดิ์ ชูช่วย
483,3122546315,41188474,78022711,6395811925,1421,423
8. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
นายประทีป ทองด้วง
835,5144249723,0951,21731,99910900018330,6081,750
9. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
นายธนาวุฒิ รักษ์หนู
705,2553877817,0161,01354,61120500015326,8821,605
10. ประถมศึกษาระนอง
นายมนูญ จันทร์สุข
332,1241754110,02656664,8472160008016,997957
11. ประถมศึกษาชุมพร เขต 1
นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์
463,0441856114,40782154,66319024,24617511426,3601,371
12. ประถมศึกษาชุมพร เขต 2
นายอดุลย์ เงินศรี
654,3563004912,43764955,20122200011921,9941,171
13. ประถมศึกษาสงขลา เขต 1
นายนพพร มากคงแก้ว
835,9654345511,78365416652824,29816614122,7111,282
14. ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
574,4243466515,86689853,56716500012723,8571,409
15. ประถมศึกษาสงขลา เขต 3
นายอาดุลย์ พรมแสง
665,18543812027,4971,77076,85433411,7708319441,3062,625
16. ประถมศึกษาสตูล
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์
705,8684068619,68299021,6948211,6827215928,9261,550
17. ประถมศึกษาตรัง เขต 1
นายศังกร รักชูชื่น
655,0653536412,55075519344223,77816513222,3271,315
18. ประถมศึกษาตรัง เขต 2
นายประจักษ์ ช่างเรือ
534,2233027716,80794253,60014900013524,6301,393
19. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
นายสุนาจ แก้วสุข
664,652409499,68162721,5936311,6107311817,5361,172
20. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
นายสุวรรณ ขวัญแก้ว
423,3713027014,65489221,5856300011419,6101,257
21. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
484,1614297918,4701,18286,47135311,7366313630,8382,027
22. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์
544,4204096013,51679217283300011518,6641,234
23. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
นายภิรมย์ จีนธาดา
191,5951454810,8657910000006712,460936
24. ประถมศึกษายะลา เขต 1
นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รก.ผอ.สพป.ยะลา เขต 1
383,1003946814,2681,22132,16012823,90220111123,4301,944
25. ประถมศึกษายะลา เขต 2
นายวิสุทธิ์ ชูมัง
151,1451335114,1831,02721,471890006816,7991,249
26. ประถมศึกษายะลา เขต 3
นายสุริยัณ จันทร์ทบ
1176079174,02533743,718216000328,503632
27. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ)
363,25930410622,8681,50665,95727300014832,0842,083
28. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ (รักษาราชการ)
242,2082098521,2441,26676,11731411,6937411731,2621,863
29. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
นายนิพัฒน์ มณี
191,8632435415,7711,10332,509770007620,1431,423
30. มัธยมศึกษา เขต 12
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
141,2331784512,4009902828,0651,7171127,3571,3479869,0554,232
31. มัธยมศึกษา เขต 14
นายประพันธ์ รัตนอรุณ
110610112,99318776,259323817,8998432727,2571,363
32. มัธยมศึกษา เขต 11
นายสมชาย รองเหลือ
544757308,5926271817,2419131328,5131,4216654,7933,018
33. มัธยมศึกษา เขต 16
นายธนู นูนน้อย
219430237,4845451615,7839721231,8561,6665355,3173,213
34. มัธยมศึกษา เขต 13
นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
000217,5856271210,1278021123,1011,5094440,8132,938
35. มัธยมศึกษา เขต 15
นายวีรวัฒน์ คงพิน รก.ผอ.สพม.15
16212329,31174487,819479511,8126094629,0041,844
 1,687124,72410,3542,185513,24532,140217193,70710,27480179,2519,0694,1691,010,92761,837